Form of Work
E-booki
(21)
IBUK Libra
(21)
Książki
(12)
Status
unknown
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Author
Kozioł Leszek
(8)
zbiorowa Praca
(4)
Armstrong, Michael
(2)
Baron, Angela
(2)
Muszczynko, Ewa
(2)
Oczkowska Renata
(2)
Borys, Tadeusz
(1)
Boudreau, John W
(1)
Bukowska Urszula
(1)
Cascio, Wayne F
(1)
Dolot Anna
(1)
Fitz-enz, Jac
(1)
Fryczyńska, Marzena
(1)
Kisperska-Moroń Danuta
(1)
Klosa Edyta
(1)
Kopeć Jacek
(1)
Król Henryk
(1)
Kusio Tomasz
(1)
Lloyd, Kenneth L
(1)
Ludwiczyński Antoni
(1)
Mendel Tadeusz
(1)
Moczydłowska, Joanna
(1)
Nowakowski Łukasz
(1)
Piniecki Ryszard
(1)
Rogala, Piotr
(1)
Schroeder, Jerzy
(1)
Skowron-Mielnik Beata
(1)
Skuza Agnieszka
(1)
Sosnowski Jarosław
(1)
Szydło Robert
(1)
Sławińska Maria
(1)
Wilk Andrzej
(1)
Wiśniewska Sylwia
(1)
Wojtkowiak Grzegorz
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Zając Piotr
(1)
zub, Marta
(1)
Łukasiewicz Grzegorz
(1)
Świerczek Artur
(1)
Year
2020 - 2021
(5)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(30)
English
(2)
Subject
Zasoby ludzkie
(9)
Personel
(6)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(5)
Kadry
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Kapitał ludzki (ekonomia)
(1)
Motywacja pracy
(1)
Pracownicy
(1)
Produktywność
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa wielonarodowe
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9531 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. XXII-C/48
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9540, 9539 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. XXII-C/49
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12787, 11563, 9801, 9800, 9799, 9798, 9797, 9796, 9795, 9794, 9793 (11 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. XXIIC/50
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. XXII-C/45
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7976, 7975, 7974 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10172 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. XXII-C/39
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. XXII-C/47
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. XXIIC/44
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. XXII-C/59
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8455, 8454 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. XXIIC/42
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. XXII-C/68
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12789, 12788, 9811, 9810, 9809, 9808, 9807, 9806, 9805, 9804, 9803 (11 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. XXIIC/51
E-book
In basket
Wśród wyzwań, które stoją przed współczesnymi przedsiębiorstwami, szczególnie ważna jest rosnąca rola zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej. Istotne jest także dążenie do podnoszenia efektywności, wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie, konieczność działania przy założeniu ciągłych zmian. Nowe uwarunkowania wymagają szybkości, elastyczności czy też zdolności uczenia się, które mogą zapewnić kompetentni pracownicy. Inspiracją do napisania książki są systematyczne i ciągłe zmiany zachodzące w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wynikają one z przeobrażeń widocznych na rynku pracy, zmian społecznych, ekonomicznych czy pokoleniowych. Wszystkie te modyfikacje powodują, że choć tematyka zarządzania zasobami ludzkimi jest podejmowana od lat, wymaga ciągłego aktualizowania. Książka powstała na podstawie zgromadzonej przez autorów wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzonych przez nich badań naukowych oraz praktycznego doświadczenia. Dzięki temu w książce opisano najnowsze metody, narzędzia, instrumenty oraz trendy, które stanowią obszar zainteresowania zarówno dla praktyków, jak i teoretyków.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Podręcznik akademicki, zawierający pełny zakres wiedzy związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Omawiane problemy przedstawione są na tle makrootoczenia, z uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji i specyfiki małych, średnich i dużych firm. Oprócz zagadnień typowych dla innych podręczników, książka zawiera pogłębione ujęcia współczesnych i przyszłościowo bardzo ważnych kwestii, np. metod pomiaru kapitału ludzkiego, organizacji zarządzania zasobami ludzkimi oraz kultury organizacyjnej. Uzupełnieniem treści jest aneks omawiający praktykę zarządzania zasobami ludzkimi w różnych organizacjach i w różnego typu branżach. Co ważne, przykłady z praktyki oparte są na doświadczeniu polskich firm. Każda część książki poprzedzona jest zestawem ważniejszych terminów, zaś każdy rozdział zakończono pytaniami i zalecaną lekturą.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zależności zachodzących między ukształtowaniem systemu zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach a korzystnością ukształtowania relacji kooperacyjnych tych przedsiębiorstw z poszczególnymi rodzajami kooperantów. W części teoretycznej pracy ukazano rolę, jaką pełnią relacje kooperacyjne w gospodarce. Następnie zaprezentowano przegląd koncepcji zasobów ludzkich w kontekście relacji międzyorganizacyjnych oraz wyniki własnych badań empirycznych dotyczących wpływu ich ukształtowania na współpracę w warunkach sieci relacji. Rezultaty przeprowadzonej analizy wskazują, że ukształtowanie systemu zasobów ludzkich wpływa jedynie na relacje kooperacyjne z odbiorcami i konkurentami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Artykuły zawarte w niniejszym czasopiśmie poświęcone są prezentacji badań własnych autorów, dotyczących ważnych zagadnień z punktu widzenia praktyki gospodarczej. Różnorodność problematyki utrudniała wyodrębnienie jednoznacznych grup tematycznych, niemniej przedstawione artykuły można zaliczyć do trzech obszarów badawczych. Pierwszy dotyczy problemów zarządzania zasobami ludzkimi (artykuły A. Bodaka i A. Pietroń-Pyszczek, K. Grzesik, J.M. Lichtarskiego, Z. Hasińskiej, I. Janiak- -Rejno oraz A. Smolbik-Jęczmień). Drugi obszar zawiera artykuły koncentrujące się na poszukiwaniu możliwości poprawy w różnych obszarach zarządzania (artykuły W.P. Gila, M. Mosia, G. Osbert-Pociechy, K. Piwowar-Sulej, P. Rogali oraz A. Wójcik-Karpacz). Do trzeciej grupy zaliczono artykuły prezentujące zmiany, jakie następują w określonych sektorach (artykuły K. Olszewskiej, E. Piwoni-Krzeszowskiej i A. Jędrysiak), a także konkretne problemy z zakresu miękkiego zarządzania przedstawione w formie case study (artykuły A. Sokołowskiej i D. Tenety-Skwiercz). Wszystkie artykuły oparte są na wnikliwej analizie wyników badań własnych, jak również źródeł wtórnych, i dostarczają ciekawych poznawczo przemyśleń, przyczyniających się do poznania zmian zachodzących w zarządzaniu przedsiębiorstwami w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Punktem wyjścia tej publikacji jest przekonanie, że kapitał ludzki organizacji stanowi czynnik warunkujący uzyskanie przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku. Przedstawiono w niej kompleksową oraz przejrzystą i logiczną syntezę wiedzy o kapitale ludzkim, wskazując powiązania między polityką personalną a teorią oraz sprawozdawczością w tej dziedzinie. Skupiono się szczególnie na takich zagadnieniach, jak teoria funkcji personalnej i narzędzia wykorzystywane podczas jej realizacji, inwestycje w kapitał ludzki i oczekiwane z nich korzyści, rachunkowość zasobów ludzkich oraz sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego organizacji. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także dla praktyków pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat kapitału ludzkiego, zapoznać się z teorią oraz jej praktycznymi zastosowaniami i dzięki temu usprawnić własne działania na tym polu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W dzisiejszych czasach podstawą sukcesu każdej firmy są kompetencje i umiejętności ludzi w niej zatrudnionych. Dobrze zaprojektowane i realizowane systemy motywacyjne pozwalają na pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników, wpływając na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez firmy. Praca została podzielona na dwie części, które łącznie stanowią kompleksowe ujęcie omawianego problemu. W pierwszej z nich opisane zostały zagadnienia będące syntezą wiedzy dotyczącej teorii motywacji takie, jak: systemy motywacyjne, wskaźniki badania poziomu motywacji pracowników, związek motywowania i wynagradzania oraz kształtowanie motywacyjnego środowiska pracy. Druga część ma charakter praktyczny – autor omawia w niej sposoby motywowania trzech grup pracowników tzn. pracowników wiedzy, handlowców i menedżerów wyższego szczebla. Rozdziały te uwzględniają specyfikę pracy każdej wymienionej grupy zawodowej i odpowiadają na problemy występujące podczas tworzenia i realizowania systemów motywacyjnych dla każdej z nich. Autor omawia zarówno teorie motywacji, jak i praktyki stosowane w przedsiębiorstwach w sposób krytyczny, co zachęca czytelnika do samodzielnego analizowania przedstawionych zagadnień. Książka jest przeznaczona dla praktyków zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz studentów wielu specjalności obejmujących tę tematykę. Jacek Woźniak jest profesorem w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W latach 1990-2005 był trenerem, projektantem szkoleń i dyrektorem firmy szkoleniowej. Współpracował z kilkudziesięcioma firmami międzynarodowymi w Polsce, planując i prowadząc wieloletnie cykle szkoleniowe z zakresu umiejętności społecznych i osobistych. Pracował jako konsultant w Europie Wschodniej dla wielu organizacji międzynarodowych, w tym Banku Światowego, World Wildlife Found, US AID czy Mott Foundation.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zasadniczym celem pracy jest ustalenie wpływu zarządzania talentami na orientację na uczenie się przedsiębiorstw. Jego realizacja wymagała opracowania spójnych koncepcji obu zagadnień oraz ich empirycznej weryfikacji. Autorka ocenia programy i procesy zarządzania talentami w Polsce, zajmuje się problemem modelowania organizacji uczącej się oraz przedstawia wyniki swoich badań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Klasyczna, Schumpeterowska „twórcza destrukcja” również współcześnie jest wy-znacznikiem tych aktywności podmiotów rynkowych, w które wpisane są działania innowacyjne. Skutkiem tej działalności są szeroko rozumiane zmiany organizacyjne, znajdujące się w centrum zainteresowania nauk o zarządzaniu. Nie jest jednak możliwe stworzenie pełnej listy czynników generujących przeobrażenia w organizacjach, tak jak nie jest realne określenie skończonego wykazu paradoksów, które im towarzyszą. Warto jednak podejmować próby usystematyzowania tych działań, gdyż są one niekwestionowanym sposobem rozwoju nauki i zbliżania jej do „doskonałości” – niezależnie od sposobu rozumienia tej kategorii. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie poglądów polskich badaczy na innowacyjność, zmiany organizacyjne, związane z nimi procesy uczenia się oraz próba usystematyzowania tych poglądów, a także określenie ich wpływu na wybrane kategorie, takie jak rozwój, adaptacja czy uelastycznienie organizacji. Poznawanie źródeł, barier i procesów związanych z innowacjami i zmianami prowadzi do systematycznej identyfikacji paradoksów i pozornego ich rozstrzygania. To fenomen nauk, w tym nauk społecznych, które wciąż jeszcze pozostawiają wiele miejsca na dywagacje, wątpliwości i wyjaśnienia o charakterze probabilistycznym i intencjonalnym. Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja będzie inspirować czytelników zarówno do eksploracji przedstawianych zagadnień, jak i do poszukiwania kolejnych luk badawczych. Ostatecznie celem nauki jest coraz lepsze wyjaśnianie zjawisk, a „poszukiwanie dobrych wyjaśnień prowadzi nas do idei stopniowego poprawienia wyjaśnień poprzez podnoszenie stopnia ich sprawdzalności, to znaczy poprzez przechodzenie do lepiej sprawdzalnych teorii, do teorii o większej treści, wyższym stopniu uniwersalności i wyższym stopniu dokładności” (K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992, PWN, s. 252). Katarzyna Piórkowska, Aleksandra Sus
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again